Mindful Eating

Kan det å være mer tilstedeværende og oppmerksom på hva du spiser hjelpe deg til å spise mindre mat senere?

I studien: «Eating attentively reduces later energy consumption in overweight and obese females» av E. Robinson et al. så undersøkte man nettopp dette.
Metode: Gruppen bestod av 48 kvinner med BMI høyere enn 25. Alle fikk beskjed om at det gjaldt en undersøkelse om deres oppfatning av smak og mat preferanser. Det ble delt inn i 2 grupper. Kontrollgruppen fikk høre en 3 minutter lang lydbok om fuglen gjøk, mens den andre gruppen fikk høre et 3 minutter langt lydklipp som oppmuntret til å fokusere på smak, lukt og synet av maten de spiste. Begge gruppene kom senere tilbake samme dag og fikk tilgang på 3 boller med forskjellig snacks samtidig som de besvarte en spørreundersøkelse rundt måltidet de hadde spist tidligere på dagen.

Oppsummert: Gruppen som fokuserte på smak, lukt og synet av maten spiste signifikant (30%) mindre snacks enn kontrollgruppen.

Hva kan vi ta med oss fra dette?
Det å være tilstedeværende når man spiser kan redusere energiinntaket vårt da vi blir mer bevisste på hva vi faktisk putter i kroppen. Det å skru av TV, legge bort mobiltelefonen og fjerne støy når man inntar måltider kan være et av mange verktøy for å innta mindre energi i løpet av en dag.